ناشر شهرستان ادب
نویسنده سیده‌عذرا موسوی
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)