ناشر روایت فتح
نویسنده فاطمه دانشور جلیل
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع دفاع مقدس
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)