ناشر کتابستان
نویسنده داوود امیریان
قالب
روح حاکم طنز
جغرافیای کتاب
موضوع دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)