کتاب چرا بادبادک ها پرواز نمی کنند؟! روایت گروهی از کودکان است که مشغول بادبادک بازی هستند. «بچه ها کلاهشان را محکم گرفتند که باد نبرد و گفتند: بادبادک مون رفته بالا، حالا نمی یاد پایین... هر کاری می کنیم حرفمون رو گوش نمی کنه... می شه شما یه کمی آروم باشین، نوزین، تا بادبادک ما نتونه پرواز بکنه و بیاد پایین؟ آقای باد خندید و وزید و گفت: من که فقط برای بادبادک ها نمی وزم... اگه آروم بشینم پرنده ها چطوری پرواز کنن؟ ابرها رو کی این ور و اون ور ببره؟ دریاها با چی موج داشته باشن؟ نه! نمی شه...»


ناشر کتاب نیستان
نویسنده سیدعلی شجاعی
قالب
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی کودک پیش دبستانی ، کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)