ناشر سوره مهر
نویسنده خاتون حسینی
قالب شعر
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی کودک پیش دبستانی
جنسیت
حجم کتاب