کتاب نابرده رنج یک کتاب کاربردی مهارتی است در خصوص فرهنگ کار و اشتغال مباحث کتاب در سه بخش تنظیم شده است: 1) کار و اشتغال در اسلام 2) آسیب های فرهنگ کار و اشتغال در ایران 3) راهکارهای مقابله با آسیب ها محوریت مباحث کتاب در هرسه بخش با آیات و روایت اهل بیت می باشد.


ناشر معارف
نویسنده محمد جعفری نژاد
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، اقتصادی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)