ناشر مهرسا
نویسنده حامد اختیاری و تارا رضاپور
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع روان شناختی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)