ناشر پرتقال
نویسنده جنیفر چمبلیس برتمن
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب زیاد (بالای 300 صفحه)