جلد ششم از داستان فکر ایرانی به دوران حمله مغول ها اختصاص دارد. از سقوط سلجوقیان و روی کار آمدن خوارزمشاهیان تا حمله چنگیزخان و سیطره 150 ساله سلسله ایلخانی بر کشور صحبت شده است. منتها بیش از آنکه تحولات سیاسی و اجتماعی مد نظر نویسنده باشد، تحولات فکری پیگیری شده است. این تحولات در فلسفه و عرفان ادبیات و تاریخ نویسی به طرز تفصیلی مطرح شده است.


ناشر افق
نویسنده محسن هجری
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، فلسفی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)