داستان در مورد نوجوانی کرد به ائیلشین است که همراه پدرش بدنبال مادر و خواهرش که از خانه فرار کرده اند به یک سفر دور و دراز و پر ماجرا وارد می شود تا دریابد که چرا مادرش همراه خواهر کوچکش از خانه گریخته اند.


ناشر کتابستان
نویسنده مجید محبوبی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)