داستان از زبان بهزاد نوجوانی 13 14 ساله روایت می شود. سال 1357 است و حکومت پهلوی در آستانه سقوط. بهزاد در یک خانواده 5 نفره زندگی می کند بروز برادر بزرگش یک جوان انقلابی و مبارز است و پدرش انسانی نا امید و محافظه کار که با رفتارهای پسرش مخالف است. می گوید 4 تا بچه که نمی توانند شاه تا دندان مسلح را از حکومت سرنگون کند. بهزاد اما مثل برادرش نیست. او مدام احساس ضعف و ترس می کند و از درگیری و خونریزی واهمه دارد. داستان روزهای تابستان و پاییز این خانواده و کشمکش هایشان را تا خروج شاه از ایران روایت می کند. داستان در مورد بزرگ شدن نوجوانانی است که بستر انقلاب و مبارزه آنها را بزرگ ساخت. فرصتی که نسل های بعدی شان نداشتند.


ناشر کتابستان معرفت
نویسنده وجیهه سامانی
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)