یک داستان دلهره آور و تاریخی. جلد اول از یک سه گانه به قلم نویسنده ای تاریخ پژوه. داستان در دو زمان روایت می شود زمان حال که شخصیت اصلی داستان پسر نوجوانی است که پدری نقاش دارد. پدر برای یکی از نقاشی هایش یکری دستنوشته قدیمی را به خانه می اورد. مجید خیلی اتفاقی یکی از این دستنوشته را می خواند و وارد زمان دوم داستان می شود. 150سال پیش فردی به نام رضا قلی مدعی می شود که به دنیای مردگان راه یافته و از ان برگشته است. رضا قلی که اهل ساوه بوده در کودکی دزدیده می شود و به تهران اورده می شود و به فردی بنام نویان خان فروخته می شود. نویان خان عمارتی قدیمی را تبدیل به کارگاه قالی بافی کرده و از پسر بچه های کوچک بیگاری می کشد، نقل است که در بین دیوارها و حوض این خانه مرده های بسیاری زنده به گور شده اند. یک روز رضا داخل حوض اب می افتد و حقایقی را درباره دنیای مردگان در می یابد.


ناشر افق
نویسنده حمیدرضا شاه آبادی
قالب رمان و داستان
روح حاکم ترسناک معمایی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)