در ادامه داستان گولاخ ها از طریق شمشیر جادویی ای که از دست بردیا گرفته بودند راهی به سوی دنیای آدم ها باز می کنند، بردیا در میابد که پدر بزرگش نگهبان مجتمع شان و خیلی از آدم هایی که در کتاب خانه پدرش کار می کردند در اصل نگهبانند. گولاخ ها به دنیای آدم ها وارد می شوند و تلاش می کنند که دو خواهر را پیدا کنند و کمد کتاب ها را از بین ببرند تا برای همیشه همه موجودات فرمانبردارشان شوند. بردیا این بار باید با کمک مانیا دختر مرموز به مبارزه با گولاخ ها بپردازد.


ناشر افق
نویسنده مهدی رجبی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع روان شناختی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)