ناشر
نویسنده
قالب داستان کوتاه
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی ، انقلاب اسلامی
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم