کتاب توفان های تکان دهنده در مورد پدیده های آب و هوایی است. تورنادوها، گردباد ها سیل و امواج گرما و سرمای شدید. در مورد هر کدام از این پدیده ها کلی اطلاعات جالب و خواندنی در کتاب نوشته شده است.


ناشر افق
نویسنده آنیتا گانری
قالب رساله علمی ، مصور
روح حاکم طنز
جغرافیای کتاب اروپا ، آمریکای شمالی
موضوع علمی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)