داستان در مورد یک مامور کارکشته امنیتی است که یکی از ماموران زبده موساد به عنوان سوژه به وی سپرده می شود تا او را از تلاویو تا زندان ابوغریب و الرمادی دنبال کند. این کتاب به صورت مستند داستان نگاشته شده نیم از ان مبتنی بر اسناد طبقه بندی شده اطلاعاتی است و نیمه دیگرش ساخته ذهن نویسنده است. یک تصویر نزدیک از انچه که در منطقه ما از زمان ورود امریکایی ها تا برچیده شدن حکومت داعش در عراق گذشت


ناشر معارف
نویسنده محمدرضا حدادپور جهرمی
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، سیاسی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)