ناصر ارمنی مجموعه داستان های کوتاهیست تا موضوع اجتماعی داستان های این کتاب گاهی زبان طنز و گاهی به زبان کنایه جریان های جامعه را به نمایش می گذارد. داستان کوتاه این کتاب در عین عجیب بودن چنان واقعی اند که با خواندن تمام این کتاب فکر می کنی در عمق جامعه پا گذاشته ای و رفتار مردم را زیر ذره بین قرار داده ای یکسری از داستان ها فضای ضد روشنفکری دارد مثل کمال. تعداد زیادی دفاع مقدس که خوب نگارش شده است. در کل کتاب جذاب و خوبی است. حدودی عام پسند است.


ناشر
نویسنده
قالب داستان کوتاه
روح حاکم تحلیلی ، اخلاقی عارفانه ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، دفاع مقدس
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)