ناشر
نویسنده حسن روح الامینی
قالب مصور
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)