داستان در آینده می گذرد. دنیایی که در آن سه پایه ها حکومت می کنند و همه اهالی زمین در سن 14 سالگی توسط سه پایه ها کلاهک گذاری می شوند و بعد از آن به زندگی عادی برمی گردند. کلاهک ها اجسام فلزی هستند که روی سر قرار می گیرند و طرز فکر آدم ها را تحت کنترل قرار می دهند. اگر هم فرایند کلاهک گذاری بدرستی انجام نشود ذهن فرد مختل شده و عملکرد عادی خود را از دست می دهد و از شهر و دیار خود آواره می شود. داستان در مورد ویلیام پسر 13 ساله ای است که در کشور انگلستان زندگی می کند و سوالات زیادی در مورد کلاهک گذاری سه پایه ها در ذهن دارد. اینکه وقتی آدم ها وارد بدنه فلزی سه پایه ها می شوند چه اتفاقی برایشان رخ می دهد و اصلا برای چه همه آدم ها طرز رفتار و عقایدشان بعد از کلاهک گذاری تغییر می کند. تا اینکه یک روز آواره ای به شهرشان می آید و اتفاقی سر صحبت را با ویلیام باز می کند و به او می فهماند که از صد سال پیش که سه پایه ها مردمان باستانی را شکست دادند بوسیله کلاهک ها انسان ها را برده خود ساخته اند ولی هنوز افرادی هستند که استقلال و هویت خود را حفظ کرده اند و در کوه های سفید زندگی می کنند. ویلیام با تشویق پیرمرد آواره از شهر پا به فرار می گذارد و راه کوه های سفید را پیش میگیرد تا وارد بزرگترین ماجرای زندگی اش شود...


ناشر قدیانی
نویسنده جان کریستوفر
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)