ویلیام بعد از اینکه به کوه های سفید می رسد، با ژولیوس رهبر انسان های آزاد آشنا می شود و زوایای بیشتری از زندگی مردمان آزاد و نحوه تسلط سه پایه ها بر زمین را متوجه می شود. ژولیوس تصمیم گرفته سه نفر را به عنوان نماینده و جاسوس داخل شهر سه پایه ها بفرستد تا از راز زندگی آنها پرده برداشته و بتواند برای مبارزه با آنها برنامه ریزی کند برای همین ویلیام وارد گروه های آموزشی می شود و برای مسابقات سالانه ای آماده می شود که هر سال بین کلاهک دار ها برگزار می شود و نفرات برترشان به شهر سه پایه ها برای خدمت به اربابان فرستاده می شوند. ویلیام بعد از اینکه کلاهکی را به صورت مصنوعی روی سر می گذارد وارد مسابقات شده و بعد از شکست حریفان از طریق سه پایه ها وارد شهر طلا و سرب می شود. شهری سربی که پر است از کلاهک دارهای برده و اربابانی ماورا زمینی...


ناشر قدیانی
نویسنده جان کریستوفر
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)