در جلد سوم کتاب بعد از اینکه که ویلیام و فریتس وارد شهر سه پایه ها شدند و بعد از کسب اطلاعات فراوان در مورد زندگی اربابان از طریق مسیر خروجی آب شهر فرار کردند، به کوه های سفید بازگشتند. ویلیام با توجه به صحبت های ارباب خودش در شهر طلا و سرب دریافته بود که آنها قصد دارند ظرف 4 سال آینده هوای کره زمین را تغییر داده و اقلیم زمین را با شرایط زندگی خود سازگار کنند اتفاقی که سبب می شد مردم کلاهک دار و آزاد هر دو بدلیل استنشاق مواد سمی از بین بروند و نسل بشر منقرض شود. به همین دلیل رهبر مردمان آزاد یعنی ژولیوس فرمان مبارزه را صادر کرد. در گام اول مردمان آزاد با به دام انداختن یک سه پایه یکی از اربابان را اسیر می کنند و برای حمله به شهر های سه گانه آماده می شوند تا ببینند می توانند بشر را از یک خطر حتمی نجات دهند یا خیر ....


ناشر قدیانی
نویسنده جان کریستوفر
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)