ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)