وقتی سه پایه ها به زمین آمدند در حقیقت به ماجراهای پیش از ورود سه پایه ها به زمین اشاره دارد و داستان در زمانی بسیار قبل تر از کتاب کوه های سفید در جریان است. اندی و لاری دو نوجوانی که در حال پرسه زدن در باغ های اطراف خانه شان بودند ناگهان با اولین سه پایه مواجه می شوند. سه پایه به مزرعه و خانه ها آسیب می زند و سریعا ارتش انگیس وارد عمل می شود و سه پایه را نابود می کند. همین امر سبب می شود تا مردم و سیاست مداران احساس غرور کنند و برنامه سازان تلویزیونی برنامه ای بسازند که سه پایه ها و فضایی ها را به سخره بگیرد اما کم کم محتوای برنامه ها تغییر می کند و در این برنامه ها سه پایه ها به عنوان قهرمانان و پیامبران صلح و دوستی معرفی می شوند تا جایی که تلویزیون مردم را شیفته سه پایه ها می کند و کم کم علاقه به سه پایه ها شکل می گیرد... انگار مردم در حال هیپنوتیزم هستند و آرزو می کنند که ای کاش سه پایه ها دوباره برگردند... وقتی مجددا سه پایه ها برگشتند... این بار مردم به استقبال شان رفتند و ...


ناشر قدیانی
نویسنده جان کریستوفر
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)