ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تاریخی ، اهل بیت
رده سنی بزرگسال