نادر ابراهیمی در کتاب سه دیدار ، شخصیت مردی را در دوران کودکی ، نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی با قلمی اعجاب انگیز به تصویر کشیده است ... مردی که زندگی اش با بقیه فرق داشت ... در دوران کودکی به جای بازی بچه گانه به تفکر و اندیشه مشغول می شد و نمی توانست ظلم و ستم را تحمل کند ... چمشانش چنان شکوه و جذبه ای در خود داشت که هیچ کس را یاری نگاه کردن به آن نبود! در یک کلام مردی که از فراسوی باور ما می آمد


ناشر
نویسنده نادر ابراهیمی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، سیاسی ، تاریخی