نادر ابراهیمی در کتاب سه دیدار ، شخصیت مردی را در دوران کودکی ، نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی با قلمی اعجاب انگیز به تصویر کشیده است ... مردی که زندگی اش با بقیه فرق داشت ... در دوران کودکی به جای بازی بچه گانه به تفکر و اندیشه مشغول می شد و نمی توانست ظلم و ستم را تحمل کند ... چمشانش چنان شکوه و جذبه ای در خود داشت که هیچ کس را یاری نگاه کردن به آن نبود! در یک کلام مردی که از فراسوی باور ما می آمد


قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، سیاسی ، تاریخی