این رمان جذاب و خواندنی، داستان 1+11 پسر بچه ی آبادانی و پر آرزو است. یعنی یک تیم تمام و کمال فوتبال به علاوه یک نیمکت نشین خلاق! رئال مادرید را بخوانید تا از آرزوهای این تیم فوتبال محلی برای رسیدن به تیم نوجوانان رئال مادرید در دبی و پیوستن به باشگاه بزرگ رئال سر در بیاورید


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
رده سنی متوسطه دوره اول