داستان اتفاقات سال 1420 شمسی. دنیایی در شرف نابودی بر اثر ویروسی مرگبار به نام زایو.


ناشر کتابستان
نویسنده مصطفی رضایی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)