ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، روان شناختی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم