ناشر
نویسنده
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم تحلیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع دفاع مقدس
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال