ناشر افق
نویسنده مارک تواین
قالب رمان و داستان
روح حاکم طنز ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)