ناشر
نویسنده سعید عاکف
قالب داستان کوتاه ، خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع دفاع مقدس
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)