ناشر
نویسنده
قالب داستان کوتاه ، خاطرات و زندگی نامه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم