ناشر ابراهیم هادی
نویسنده
قالب داستان کوتاه ، خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)