داستان سیستان... پشت پرده‌ای است از تمام واقعیت‌هایی که ما می‌بینیم و می‌شنویم و در صدد رد و انکار آن بر می‌آییم. سفرنامه سیستان روایتی است که فاصله رهبر تا ره بر را نمایان می‌کند، و مصداقی است بر خطبه همام حضرت امیر (ع).


ناشر
نویسنده
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال