پرستو در قاف را که بخوانید، دلتان پر می‌کشد به سوی مکه و مدینه، چشمانتان بارانی می شود به یاد بقیع. آشنا می‌شوید با مظلومیت شیعه و سبک و سیاق زندگی مردم عربستان و کشورداری سعودی‌ها و سلطان‌زاده‌ها و ولیعهد‌زاده‌ها و دلتان تنگ می‌شود برای روزهای ناب مدینه


ناشر
نویسنده
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم تحلیلی ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، تربیتی-اخلاقی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال