ماجرای مبارزه تعدادی دریانورد شجاع با نهنگی به نام موبی دیک. نبردی که برای انتقام و جبران گذشته است.


ناشر افق
نویسنده هرمان ملویل
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع
رده سنی متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)