ماجرای مبارزه تعدادی دریانورد شجاع با نهنگی به نام موبی دیک. نبردی که برای انتقام و جبران گذشته است.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
رده سنی متوسطه دوره دوم
کتاب ماه مهر 1396