این داستان را یک مهندس خلاق نوشته و به آن کلی پیچ و خم و رمز و راز اضافه کرده و داستان را حسابی بالا و پایین کرده است. یک نکته جالب هم اینکه این مهندس جوان کتاب را سالها پیش و آن هم فقط برای سرگرم کردن تنها پسرخوانده اش نوشته. پس در جالب و جذاب بودن آن حتی یک لحظه هم تردید نکنید و با "جیم هوکینز" و ماجراهایش همراه شوید.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
رده سنی متوسطه دوره اول