تام سایر بچه‌ی شیطونیه که والدینش فوت کردن و با خاله پیر و مهربونش زندگی می‌کنه! کتاب،شرح بچگی‌ها و شیطنت‌های تام و دوستانشه. اتفاقاتی که در شهر کوچیکشون میفته و ...


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول