ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول