ناشر
نویسنده
قالب داستان کوتاه
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، فلسفی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم