ناشر سوره مهر
نویسنده
قالب نثر ادبی
روح حاکم احساسی عاشقانه
جغرافیای کتاب ایران
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال