کتاب ساده و کوچکی است و متن روانی دارد تصورات لنی هم خیلی جذاب است که برای هر مشکلی یک تبلیغ می سازد و هر چیزی را به شخصیت های سریال ها با کارتون هایی که می بیند وصل می کند اما تنیجه آخر خیلی سریع رخ میدهد و دور شدن لنی از تلویزبون را خوب برای خواننده نمی پزد


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ترسناک معمایی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا ، آمریکای شمالی
موضوع تربیتی-اخلاقی ، روان شناختی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)