ناشر
نویسنده محمدرضا بایرامی
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)