ناشر
نویسنده محمدرضا بایرامی
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، روان شناختی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)