ناشر سوره مهر
نویسنده الیزابت جرج اسپیر
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)