ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)