داستان پردازی کتاب بسیار زیباست و اتفاقات و شهر در آن خوب ترسیم شده اما در آخر داستان به صورت ناگهانی اتفاق نامشخصی می افتد که باعث خرابی داستان می شود.


ناشر
نویسنده محمدرضا سرشار
قالب رمان و داستان
روح حاکم طنز
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)