کتاب حول دغدغه های محمدرضا سرشار روایت می شود که اغلب آن برای دانش آموز امروزی خوب نیست. موضوعات شامل استکبار ستیزی، انقلاب ، مرگ بر شاه ، دوستی و رفاقت و ...


ناشر
نویسنده محمدرضا سرشار
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)