قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اقتصادی
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)