ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)